Branimir Vukovac

Rođen sam 1975. godine u Splitu gdje i dan danas živim sa suprugom i sinom. Pisanje mi je neka vrsta hobija i ispušni ventil za stresne situacije. Hobi koji traje nekih 25 godina. Uglavnom pišem kad se poslože tri bitna faktora. Prvi je sama ideja o čemu da pišem. Drugi je glazbena podloga, odnosno najmanje dvije skladbe koje mi savršeno pašu za temu o kojoj pišem (često i naslov priče bude direktno vezan za određenu skladbu). Treći faktor je pomalo čudan, ali i najbitniji od svih. Potreban mi je neki nasumični događaj koji nema nikakve veze sa samom teme priče, ali koji posluži kao svojevrsni okidač da počnem pisati. Jednom kad se ispune sva tri preduvjeta priča je neminovna. Rijetko šaljem priče za natječaje jer ne volim pisati po zadanim temama (a i za svoje priče mislim da nisu baš bog zna što), no koji put se poklope tematika i ideja koju imam za priču i jedna takva priča je i objavljena 2017. u zbirci Refesticona.